PENGUMUMAN

Dapatkan maklumat terkini mengenai Jabatan ini seperti Jadual Mesyuarat Lembaga Pusat, penerbitan Buletin JPBW terkini dan sebagainya.

MUAT TURUN BORANG

Muat turun borang-borang berkaitan seperti Borang Permohonan Meninggalkan Pejabat Untuk Lawatan Rasmi, Borang Pra-Tuntutan Elaun dan lain-lain.

BAHAGIAN JABATAN

Jabatan Perancang Bandar & Wilayah Negeri Sabah terdiri daripada 7 Bahagian seperti di bawah:

KHIDMAT PENGURUSAN

Urusetia dan penyelaras fungsi jabatan yang meliputi urusan staf, kewangan jabatan, penyimpanan fail dan maklumat serta pentadbiran jabatan.

PENYELIDIKAN & KORPORAT

Bertanggungjawab terhadap pembangunan sumber manusia dan pengumpulan maklumat perancangan.

PERANCANGAN FIZIKAL

Bahagian Perancangan Fizikal bertanggungjawab menyediakan pelan pembangunan fizikal di negeri Sabah.

KAWALAN PEMBANGUNAN

Bertanggungjawab mengendalikan khidmat nasihat perancangan dan menyemak pelan-pelan pembangunan di seluruh negeri Sabah.

LANDSKAP

Bertindak sebagai penasihat untuk semua peringkat kerajaan bagi perancangan, pembangunan dan pengurusan landskap.

PENGURUSAN ZON PESISIR BERSEPADU

Bertanggungjawab terhadap pengurusan dan perancangan untuk pesisir pantai Sabah.

URUSETIA LEMBAGA PUSAT

Memproses dengan berkesan semua perkara yang dikemukakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan dan agensi-agensi kerajaan lain untuk pertimbangan Lembaga Pusat Perancang Bandar & Desa.

MAKLUMAT TERKINI

PAUTAN PANTAS