BADAN KEBAJIKAN ISLAM (BKI)

PENGENALAN

Badan Kebajikan Islam Jabatan Perancang Bandar dan Wilayah Negeri Sabah (BKI-JPBW) merupakan satu pertubuhan yang ditubuhkan pada tahun 1990. Badan ini bertindak sebagai penyelaras kepada aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan agama Islam dan keahliannya terbuka kepada semua kakitangan JPBW yang beragama Islam. Sama seperti pertubuhan-pertubuhan lain, pemilihan ahli jawatankuasa dalam pertubuhan ini dilakukan secara undian.

 

FUNGSI

Badan Kebajikan Islam ini berfungsi untuk mewujudkan aktiviti-aktiviti yang bercorak perpaduan dengan mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan kakitangan Jabatan serta menjalankan aktiviti-aktiviti berkaitan berunsurkan Islam.

 

AHLI JAWATANKUASA SESI 2017/2018

Penaung

TPr. Haji Mursidi Haji Sapie

Pengerusi

Nazri Hamburg

Timbalan Pengerusi

Nurulhayati Awang More            

Setiausaha

Alif bin Abdul Fatah    

Penolong Setiausaha

Mohd Al Zaied Abd Lait

Bendahari

Otia Untong             

Ahli Jawatankuasa

Suhaili Laiman

Usly Harun

Zafran Yusof

Feruz Khan Majin

Mazlie Norinah          

Amat Mohri Hj. Terimoh

Sabarin Hj. Salleh