h
LKP

 

 

 

lkp

PENGENALAN

Pada mulanya bahagian ini adalah salah satu unit di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah. Namun demikian, unit tersebut telah dipindahkan di bawah Jabatan Perancang Bandar dan Wilayah pada tahun 1984 disebabkan keperluan Perancangan Pembangunan Landskap Negeri Sabah.

FUNGSI UTAMA

  1. Bertindak sebagai penasihat untuk semua peringkat kerajaan bagi perancangan, pembangunan dan pengurusan landskap.
  2. Merancang, menyelaras, melaksana dan mengawalselia pembangunan landskap seluruh negeri.
  3. Mengkaji dan menyediakan piawaian serta garis panduan landskap serta bidang yang berkaitan dengannya.
  4. Mengadakan program latihan penyelidikan dan kempen dalam bidang landskap dan berkaitan kepada agensi kerajaan, swasta dan orang awam.

bl

 

 

 

 

 

l

 

f