h
mbj

 

 

 

MBJ

PENGENALAN

Majlis Bersama Jabatan secara amnya adalah saluran komunikasi pekerja dengan majikan. Majlis Bersama Jabatan adalah terdiri daripada 15 ahli bagi Pihak Pegawai manakala ahli-ahli bagi Pihak Pekerja mengandungi 14 ahli yang dilantik oleh pekerja-pekerja Jabatan.

FUNGSI UTAMA

 1. Membincangkan dan memutuskan akan perkara-perkara mengenai syarat-syarat yang ada berkaitan dengan pentadbiran yang berkesan kecuali semua perkara mengenai pekerja-pekerja perseorangan;
 2. Membolehkan kakitangan mengambil bahagian dan lebih bertanggungjawab atas perkara-perkara mengenai pekerja-pekerja mereka dan mematuhi syarat-syarat terhadap tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan;
 3. Menggalakkan kakitangan menerusi pengambilan bahagian dalam perbincangan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai pentadbiran jabatan;
 4. Mengadakan kemudahan bagi memperbaiki perjalanan dan organisasi pejabat serta peruntukan bagi menerima cadangan dan syor-syor daripada kakitangan.

MESYUARAT MAJLIS BERSAMA JABATAN (MBJ)

Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan mempunyai dua (2) mesyuarat khas iaitu:

1. Mesyuarat Agung

Mesyuarat Agung diadakan sekali dalam dua tahun.

2. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa ini pula terbahagi kepada 2 bahagian iaitu :-

 1. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa diadakan empat kali setahun.
 2. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Bersama Pengurusan diadakan empat kali setahun.
 • mbj

   

 •  

   

   

   

   

   

   

   

  mbj

  f