MAKLUMAT ORGANISASI

Jabatan Perancang Bandar & Wilayah Sabah terbahagi kepada 5 bahagian utama. Klik pada bahagian yang dikehendaki di carta organisasi yang dipaparkan untuk maklumat lebih lanjut:

Sekretariat Majlis Perancang Negeri Bahagian Khidmat Pengurusan Bahagian Penyelidikan & Korporat Bahagian Perancangan Fizikal Bahagian Kawalan Pembangunan