Selamat Datang ke Portal Rasmi

JABATAN PERANCANG BANDAR DAN WILAYAH SABAH

E-SUBMISSION

Ingin mendapatkan kelulusan pembangunan? Mohon kelulusan kebenaran merancang secara online di sini.

PENGUMUMAN

Dapatkan maklumat terkini mengenai Jabatan ini seperti Jadual Mesyuarat Majlis Perancangan Negeri, penerbitan Buletin JPBW terkini dan sebagainya.

MUAT TURUN BORANG

Muat turun borang-borang berkaitan seperti Borang Permohonan Meninggalkan Pejabat Untuk Lawatan Rasmi, Borang Pra-Tuntutan Elaun dan lain-lain.

BAHAGIAN JABATAN

Jabatan Perancang Bandar & Wilayah Negeri Sabah terdiri daripada 7 Bahagian seperti di bawah:

KHIDMAT PENGURUSAN

Bertanggungjawab memastikan operasi jabatan adalah lancar termasuk pengurusan hal ehwal staf jabatan.

PENYELIDIKAN & KORPORAT

Bertanggungjawab terhadap pembangunan sumber manusia dan pengumpulan maklumat perancangan.

PERANCANGAN FIZIKAL

Bahagian Perancangan Fizikal bertanggungjawab menyediakan pelan pembangunan fizikal di negeri Sabah.

KAWALAN PEMBANGUNAN

Bertanggungjawab mengendalikan khidmat nasihat perancangan dan menyemak pelan-pelan pembangunan di seluruh negeri Sabah.

LANDSKAP

Bertindak sebagai penasihat untuk semua peringkat kerajaan bagi perancangan, pembangunan dan pengurusan landskap.

SEKRETARIAT MAJLIS PERANCANG NEGERI

Bertanggungjawab mengendali urusan Majlis Perancang Negeri seperti membantu Kerajaan Negeri dalam penggubalan dan perlaksanaan dasar-dasar perancangan bandar dan desa.

MAKLUMAT TERKINI

PAUTAN PANTAS

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference